+371 29994252 (WA) +371 26511011 info@academyvitality.com

Rezervācijas noteikumi

Kursu rezervācijas noteikumi

 1. Pirmkārt, izvēlēties Jums piemērotāko kursa garumu (7, 14, 21 vai 28 dienas).
 2. Izvēlieties ierašanās un izbraukšanas datumu, pamatojoties uz Akadēmijas darba režīmu, saskaņā ar kursa grafiku no svētdienas līdz svētdienai.
 3. Izvēlieties vajadzīgo numura kategoriju un vēlamo izmitināšanu – 1- vai 2-vietīgā numurā.
 4. Izvēloties iepriekš minētus nosacījumus, rezervācijas sistēma ļaus Jums precīzi noteikt izvēlēta kursa cenu.
 5. Šajā cenā ietilpst: izmitināšana, ēdināšana 5 reizes dienā, visu procedūru komplekss atbilstoši izvēlētajam kursam, izklaides pasākumi, Wi-Fi, autostāvvietas izmantošana un visi nodokļi un nodevas. Akadēmija strādā pēc “all-inclusive” principa.
 6. Lai rezervētu atbilstošu kursu, Jums ir jāveic priekšapmaksu ne mazāk ka 50% no kursa pilnas cenas uz Akadēmijas bankas kontu. Nepieciešamības gadījumā Jums piestādīs atsevišķu rēķinu.
 7. Veicot apmaksu Jums jānorāda vārds, uzvārds (latīņu burtiem), izvēlētais kursss un ierašanās datums.
 8. Noteikti jāatsūta mums analīžu rezultāti (skatīt Medicīniskās kontrindikācijas), periodā ne agrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā 14 dienas līdz Jūsu plānotajai iebraukšanai. Ja medicīnisku iemeslu dēļ mums nāksies atteikt pakalpojumu, Jums tiks atgriezta iemaksātā avansa summa pilnā apmērā.
 9. Atlikušo summu Jums jāapmaksā ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā pirms ierašanās datuma.
 10. Gadījumā, ja Jūs neapmaksāsiet kursa pilnu cenu līdz iepriekš minētajam datumam, Jums tiks liegta izmitināšana un būs jāmaksā soda nauda 50% apmērā no iemaksātā avansa.
 11. Gadījumā, ja Jūs nevarēsiet lietot mūsu pakalpojumus neparedzētu apstākļu dēļ, par tiem Jums jāinformē mūs ne vēlāk, ka 5 dienas pirms ierašanās. Tikai tad, ja pilnībā apmaksāsiet kursa cenu, Jums tiks piedāvātas tiesības izmantot šo kursu nākamo 3 mēnešu laikā vai naudas kompensācija 75% apmērā no kursa pilnas cenas.